+359 883 392 152 Запитване

Визи за Виетнам


Българските граждани могат да кандидатстват за електронни визи за пътуване с цел туризъм за максимален период на престой във Виетнам до 30 дни. Процедурите предвиждат: 

  • предоставяне на лични данни и информация по образец;
  • получаване от апликанта на електронен код;
  • заплащане на такса

Решение по молбата за виза следва да бъде получено в рамките на 3 дни по ел. поща на апликанта. При положително решение, апликантът разпечатва електронната си виза, като за целта използва получения при регистрацията код. Документът (електронна виза) и паспорт се представят на ГКПП при влизане на чуждия гражданин във Виетнам.

Повече и най-актуална информация за визовия режим с Виетнам за българските граждани, притежатели на обикновени паспорти, може да бъде получена от посолството на Виетнам в София.

Полезна информация

Размерът на таксите за виза се определя в зависимост от целта на пътуване, планирания престой, и от това дали визата е за еднократно или многократно влизане в страната. Предвид промени в размера на таксите, съветваме българските граждани да се осведомят преди планирано пътуване за стойността на визата, която им е необходима, чрез посолството на Виетнам в София.

-Не се изисква виза за преминаващите транзитно през Виетнам, при условие че останат в транзитната зона на летището и не остават повече от 24 часа.

-Електронната виза е валидна само за еднократно влизане. При необходимост от повторно влизане на територията на страната е необходимо издаването на нова електронна виза.

-От кандидатите се изисква да носят копие от своята електронна виза през цялото време на престоя си.

Гражданите с ЕVisa могат да пътуват със самолет, сухопътни или морски пътища.