+359 883 392 152 Запитване

Политика за поверителност


 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Личните данни представляват Вашето име, e-mail или адрес.РЕВЕРИ ЕООД не събира лични данни освен в случаите, когато Вие изрично не й предоставите такива (например когато се абонирате за нашия бюлетин,  състезание или томбола, когато правите резервации,  или търсите информация) и само след Вашето съгласие.
 
РЕВЕРИ ЕООД събира, използва и изпраща Вашите данни единствено с Вашето съгласие и в зависимост от конкретния случай (например в отговор на Ваши въпроси и запитвания, удовлетворяване на Ваши молби или за да Ви информира за резултати отнаправена от вас резервация).
 
За да направи това, може да се наложи РЕВЕРИ ЕООД да изпрати Вашите данни до други поделения на комапнията или до външни доставчици на услуги. Външни доставчици могат да бъдат наети например за доставката на отделни туристически услуги, разпространението на рекламни материали като за целта РЕВЕРИ ЕООД изисква от своите партньори да третират личните Ви данни според вътрешните изисквания и съгласно Закона за защита на лични данни.
 
Всякакво друго пренасяне на лични данни като например предаването на потребителското Ви име и парола от нашия уеб сайт на друг сайт или социална мрежа като Facebook или Twitter изисква Вашето предварително съгласие.РЕВЕРИ ЕООД гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат продадени или отдадени под наем на трета страна. Въпреки това компанията си запазва правото да предостави личните Ви данни в случаите, когато те се изискват от закона.
 
 РЕВЕРИ ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. РЕВЕРИ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в 
случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, РЕВЕРИ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 
РЕВЕРИ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С РЕКЛАМНИ ИЛИ МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
 
В случай че изрично дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат използвани за рекламни и маркетингови цели, те ще бъдат съхранени и периодично ще бъдат използвани за такива цели- например за изпращане на бюлетини и томболи, като те ще бъдат получавани по пощата, по e-mail или чрез някакво друго средство за комуникация, за което сте дали съгласието си. Личните Ви данни може да бъдат използвани за създаването на потребителски профил с цел да Ви изпращаме подходящи за Вас рекламни и промоционални материали. Също така можем да използваме данните Ви за измерване на ефективността на нашите уеб услуги, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, както и ценова политика.
 
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
 
Вие можете да оттеглите Вашето съгласие за използване на личните Ви данни напълно или частично по всяко време, като ефектът ще бъде отразен за в бъдеще.
 
АВТОМАТИЧНО СЪХРАНЯВАНА ИНФОРМАЦИЯ (НЕЛИЧНИ ДАННИ)
 
Когато посетите нашия сайт, ние автоматично събираме информация, която не се отнася лично до Вас- това е IP- адресът на Вашия компютър, името на локалната мрежа или на комапнията, уеб-сайтът, който сте посетили преди нашия, информацията, която сте потърсили в нашия уеб сайт, датата и часът на посещението на нашия уеб сайт, както и браузърът, който сте използвали. Тази информация се събира и анализира, като Вие оставате анонимни. Тя се използва единствено, за да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уеб сайт. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.
 
COOKIES
 
За да улесним използването на нашия уеб сайт, ние използваме "cookies". Cookies са малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра на хард диска на Вашия компютър и които са Ви необходими, за да можете да използвате нашия уеб сайт. Използваме cookies, за да можем да разберем по-добре как се използва нашия уеб сайт и да направим по-лесно последващото навигиране в Интернет. Cookies ни помагат да определим дали определена страница от нашия уеб сайт вече е видяна. Те също могат да ни дадат информация дали сте посещавали сайта ни преди или сте нов потребител. Cookies не съхраняват никаква лична информация или каквато и да е информация, която да бъде свързана персонално с Вас. Ако не желаете да получавате cookies, моля настройте своя Интернет браузър да изтрива cookies от Вашия хард диск, да ги блокира или да получавате съобщение преди някоя cookie да бъде съхранена на хард диска Ви.
 
ДЕЦА
 
Ние  събираме лични данни за децата в  случай че получим информация, че такива данни са ни били предадени само с изричното съгласието на техните родители или законови настойници. В тези си действия ние ще следваме Вашите иструкции в качеството Ви на родител или законов настойник.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Взели сме технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица.
 
ОБНОВЯВАНЕ И ПРОМЕНИ
 
Ние може да променим или осъвременим части от тази политика за защита на данните по всяко време и без да Ви предупреждаваме. Моля проверявайте периодично за такива промени. Ще посочим конктретната дата на влизането в сила на тази политика.