+359 883 392 152 Запитване

Виза за Тайланд


Електронна туристическа виза за Тайланд 
 
Забележка: Този вид виза се издава на кандидатите за следните цели:
 
1) да влязат в Кралството с цел туризъм (категория "TR")
2) да потърсят медицинско лечение в Кралството. (категория "MT")
 
Необходими документи за еднократна туристическа виза и заявление за виза:
 
 • Паспорт с валидност не по-малко от 6 месеца в електронен формат.
 • Формулярът за кандидатстване за виза е попълнен изцяло.(попъква се при нас)
 • Скорошна снимка на кандидата (3,5 х 4,5 см.), направена в рамките на шест месеца в електронен формат.
 • Доказателство за пътуване до и от Тайланд (двупосочни самолетни / транспортни билети).
 • Хотелска резервация  за целия период.
 • Удостоверение за заетост и банково извлечение- при необходимост
 • Документ за самоличност или разрешение за пребиваване като доказателство за постоянно пребиваване в Румъния или България в електронен формат.
 • Писмо от болницата в Тайланд, медицинска история, медицински свидетелства (Категория "MT")
Необходими документи за многократно кандидатстване за туристическа виза:
 
 • Паспорт с валидност не по-малко от 6 месеца в електронен формат.
 • Формулярът за кандидатстване за виза е попълнен изцяло.(попълва се при нас)
 • Скорошна снимка на кандидата (3,5 х 4,5 см.), направена в рамките на шест месеца в електронен формат.
 • Документ за самоличност или разрешение за пребиваване като доказателство за постоянно пребиваване в Румъния или България в електронен формат.
 • Банково извлечение с минимален баланс от 6 000 евро, депозирано за последните 6 месеца - при необходимост
 • Удостоверение за заетост (посочващо длъжност, заплата, номер и дата на трудовия договор)- при необходимост
 • Потвърдени двупосочни самолетни билети (до и от Тайланд).
 • Потвърждение на хотелска резервация
 
Консулските длъжностни лица си запазват правото да изискват допълнителни документи, ако сметнат за необходимо.
 
Валидност на визата:
 
- 3 месеца за едно влизане
 
- 6 месеца за множество влизания
 
Период на престой: не повече от 60 дни.
 
Пътниците, идващи в Тайланд с туристическа виза или виза за медицинско лечение, имат право да останат в Кралството за период не по-дълъг от 60 дни.
 
Забележка: При отказ за полагане на виза, се губят сумите както  и таксата обработка. Таксата обратка може в процес на заявлние да се промени, ако апликантът не подава изрядни документи в исканият формат и състояние.

Време за разглеждане и одобрение  от 30 дни до 60 дни. Заявки за издаване на визи за Тайланд  по- малък от 35 дни преди заминаване за Кралство Тайланд, агенцията не обратва !