Свържете се с нас
+359 883 392 152

Застраховки

Туристическа агенция РЕВЕРИ ви  предлага възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини. Освен "Отмяна на пътуване"  можете да сключите при нас застраховка "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ както и планинска застраховка "ЗЛОПОЛУКА"

  1. ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - БАЗИСНА ПРОГРАМА. Основното покритие тук е "Медицински разноски и репатриране" и смърт от злополука за застрахователна сума- 1000 лева.Периодът, за който може да се направи е за 1 ден  до 1 месец както и за месец или цяла година.
  • ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - МУЛТИТРИП. гОДИШНА ЗАСТРАХОВКА ПРИ НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПЪТУВАНИЯ В ЦЯЛ СВЯТ, КАТО ВСЯКО ЕДНО ОТ ТЯХ НЕ НАДВИШАВА ПРЕСТОЙ ОТ 30 ДНИ, 60 ДНИ И 90 ДНИ.
  • ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - ПРОГРАМА "СУПЕР". Годишна застраховка при неограничен брой пътувания в цял свят, като всяко едно от тях не надвишава престой от 30 календарни дни зад граница.Тази прогара е подходяща за студенти и младежи притежаващи INTERNATIONAL  STUDENT/YOUTH  CARD ( ISIC/IYTC/
  • ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ - ПРОГРАМА "СУПЕР +" . Годишна застраховка при неограничен брой пътувания, като всяко едно от тях не надвишава престой от 30 календарни дни

За СЕМЕЙСТВА С 1 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА КАКТО И ЗА ГРУПИ СА ВАЛИДНИ ОТСЪПКИ. ОТСЪПКИТЕ НА ВАЖАТ ЗА МУЛТИТРИП ВАРИАНТИТЕ.​​

 2. ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА-тя предоставя  защита на български и чуждестранни граждани , които упражняват туристическа или спортна дейност в планината.Основни покрити рискове са:

  • "Медицински разсноски, спасителни разноски и разходи за репатриране";
  • покрити разходи за планинска спасителна служба и БЧК в резултат на злополука или на акутно заболяване;
  • спешно медицинско лечение на Застрахования в планината до овладяване на критичния момент;
  • издирване, медицинско транспортиране,оказване на първа помощ при спасителни операции.

Тарифата за и​ндивидуланта застраховка за три дни започва  от 3 лева  . За групи са налични отстъпки.